Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 13/07/2021

Nội Dung Bài Viết

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 13/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 13/07/2021

Vinh Danh Top 10 Bảng Xếp Hạng Tài Xỉu Twin Ngày 13/07/2021 

 1. 1. GS_QwCDB , tổng thắng 1067235K win, đạt tổng cược 400m, giành được hạng 1 giải thưởng 10000000 win
 2. 2. Hanako , tổng thắng 1041466K win, đạt tổng cược 350m,  danh hiệu hạng 2 giải thưởng 8000000 win
 3. 3. locthuyforever , tổng thắng 1002764K win, đạt tổng cược 300m, danh hiệu hạng 3 giải thưởng 6500000 win
 4. 4. FB_6Oka4 , tổng thắng 955537300 win,  đạt tổng cược 250m, giải thưởng 5000000 win
 5. 5. PL_voCKL , tổng thắng 872463202 win, đạt tổng cược 200m, giải thưởng 4000000 win
 6. 6. quangpro1610 , tổng thắng 865237090 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 3000000 win
 7. 7. FB_hC87o , tổng thắng 863061680 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 2000000 win
 8. 8. GS_8ll42 , tổng thắng 850243800 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 9. 9. GS_PveMM , tổng thắng 822959874 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 10. 10. PL_naS1H , tổng thắng 804850710 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1000000 win

Thống kê Lịch Sử Kết Quả Mở Thưởng Xổ Số 3D Twin Ngày 13/07/2021

 • 210713-1024 : Số mở thưởng là 7,2,2
 • 210713-1023 : Số mở thưởng là 4,1,7
 • 210713-1022 : Số mở thưởng là 2,6,4
 • 210713-1021 : Số mở thưởng là 0,1,2
 • 210713-1020 : Số mở thưởng là 5,8,2
 • 210713-1019 : Số mở thưởng là 6,3,8
 • 210713-1018 : Số mở thưởng là 5,3,0
 • 210713-1017 : Số mở thưởng là 1,9,8
 • 210713-1016 : Số mở thưởng là 6,4,1
 • 210713-1015 : Số mở thưởng là 6,5,0
 • 210713-1014 : Số mở thưởng là 5,6,4
 • 210713-1013 : Số mở thưởng là 7,7,0
 • 210713-1012 : Số mở thưởng là 7,3,1
 • 210713-1011 : Số mở thưởng là 4,1,7
 • 210713-1010 : Số mở thưởng là 7,7,6
 • 210713-1009 : Số mở thưởng là 0,6,2
 • 210713-1008 : Số mở thưởng là 4,8,7
 • 210713-1007 : Số mở thưởng là 4,8,3
 • 210713-1006 : Số mở thưởng là 6,3,5
 • 210713-1005 : Số mở thưởng là 2,9,2
 • 210713-1004 : Số mở thưởng là 6,9,9
 • 210713-1003 : Số mở thưởng là 8,7,5
 • 210713-1002 : Số mở thưởng là 5,5,7
 • 210713-1001 : Số mở thưởng là 3,6,4
Bài Viết liên quan
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 18/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 17/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin68 vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 16/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 15/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 14/07/2021...