Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 05/07/2021

Nội Dung Bài Viết

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 05/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 05/07/2021

Bảng Xếp Hạng Tài Xỉu Twin Ngày 05/07/2021 

 1. 1. FB_zJOZK , tổng thắng 816228025 win, đạt tổng cược 400m, giành được hạng 1 giải thưởng 10000000 win
 2. 2. FB_hC87o , tổng thắng 809888959 win, đạt tổng cược 350m,  danh hiệu hạng 2 giải thưởng 8000000 win
 3. 3. FB_z1TcN , tổng thắng 808238916 win, đạt tổng cược 300m, danh hiệu hạng 3 giải thưởng 6500000 win
 4. 4. GS_p2A7n , tổng thắng 753179780 win,  đạt tổng cược 250m, giải thưởng 5000000 win
 5. 5. thuyanh , tổng thắng 706569471 win, đạt tổng cược 200m, giải thưởng 4000000 win
 6. 6. YoBak , tổng thắng 697896570 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 3000000 win
 7. 7. GS_IKZzW , tổng thắng 663013430 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 2000000 win
 8. 8. PL_CSaab , tổng thắng 655595840 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 9. 9. GS_xRrnx , tổng thắng 650764237 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 10. 10. vietnguyen , tổng thắng 645385620 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1000000 win

Kết Quả Mở Thưởng Xổ Số 3D Twin Ngày 04/07/2021 

 • 210705-1024 : Số mở thưởng là 9,6,1
 • 210705-1023 : Số mở thưởng là 9,9,4
 • 210705-1022 : Số mở thưởng là 3,0,9
 • 210705-1021 : Số mở thưởng là 9,0,0
 • 210705-1020 : Số mở thưởng là 2,6,7
 • 210705-1019 : Số mở thưởng là 2,7,1
 • 210705-1018 : Số mở thưởng là 9,1,0
 • 210705-1017 : Số mở thưởng là 1,8,3
 • 210705-1016 : Số mở thưởng là 3,6,2
 • 210705-1015 : Số mở thưởng là 9,6,6
 • 210705-1014 : Số mở thưởng là 9,7,2
 • 210705-1013 : Số mở thưởng là 5,3,8
 • 210705-1012 : Số mở thưởng là 6,3,5
 • 210705-1011 : Số mở thưởng là 0,3,6
 • 210705-1010 : Số mở thưởng là 0,6,3
 • 210705-1009 : Số mở thưởng là 3,9,4
 • 210705-1008 : Số mở thưởng là 5,7,0
 • 210705-1007 : Số mở thưởng là 7,9,2
 • 210705-1006 : Số mở thưởng là 9,1,5
 • 210705-1005 : Số mở thưởng là 4,2,5
 • 210705-1004 : Số mở thưởng là 9,6,9
 • 210705-1003 : Số mở thưởng là 7,4,8
 • 210705-1002 không mở
 • 210705-1001 : Số mở thưởng là 8,5,6
Bài Viết liên quan
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 18/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 17/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin68 vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 16/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 15/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 14/07/2021...