Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 4/07/2021

Nội Dung Bài Viết

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 4/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng Ngày 4/07/2021

Bảng Xếp Hạng Tài Xỉu Twin Ngày 04/07/2021 

 1. 1. GS_78WV4 , tổng thắng 1035866K win, đạt tổng cược 400m, giành được hạng 1 giải thưởng 10000000 win
 2. 2. GS_PI7I9 , tổng thắng 805858540 win, đạt tổng cược 350m,  danh hiệu hạng 2 giải thưởng 8000000 win
 3. 3. GS_LFzLE , tổng thắng 777839382 win, đạt tổng cược 300m, danh hiệu hạng 3 giải thưởng 6500000 win
 4. 4. GS_DAIDn , tổng thắng 762431668 win,  đạt tổng cược 250m, giải thưởng 5000000 win
 5. 5. GS_upPK1 , tổng thắng 725374730 win, đạt tổng cược 200m, giải thưởng 4000000 win
 6. 6. FB_zJOZK, tổng thắng 711898520 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 3000000 win
 7. 7. FB_10cFP, tổng thắng 709489040 win, đạt tổng cược 180m, giải thưởng 2000000 win
 8. 8. myuyen, tổng thắng 708342264 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 9. 9. FB_KzOja, tổng thắng 680560617 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1500000 win
 10. 10. PL_JI4A7, tổng thắng 659347161 win, đạt tổng cược 150m, giải thưởng 1000000 win

Kết Quả Mở Thưởng Xổ Số 3D Twin Ngày 04/07/2021 

 • 210704-1024 : Số mở thưởng là 7,5,3
 • 210704-1023 : Số mở thưởng là 1,0,6
 • 210704-1022 : Số mở thưởng là 7,0,2
 • 210704-1021 : Số mở thưởng là 4,3,0
 • 210704-1020 : Số mở thưởng là 5,1,3
 • 210704-1019 : Số mở thưởng là 7,3,2
 • 210704-1018 : Số mở thưởng là 3,4,4
 • 210704-1017 : Số mở thưởng là 6,1,1
 • 210704-1016 : Số mở thưởng là 0,3,1
 • 210704-1015 : Số mở thưởng là 5,0,1
 • 210704-1014 : Số mở thưởng là 2,2,6
 • 210704-1013 : Số mở thưởng là 4,0,1
 • 210704-1012 : Số mở thưởng là 4,7,2
 • 210704-1011 : Số mở thưởng là 8,0,6
 • 210704-1010 : Số mở thưởng là 3,7,9
 • 210704-1009 : Số mở thưởng là 6,6,6
 • 210704-1008 : Số mở thưởng là 0,4,5
 • 210704-1007 : Số mở thưởng là 9,2,1
 • 210704-1006 : Số mở thưởng là 3,1,9
 • 210704-1005 : Số mở thưởng là 8,5,1
 • 210704-1004 : Số mở thưởng là 2,0,0
 • 210704-1003 : Số mở thưởng là 2,5,9
 • 210704-1002 : Số mở thưởng là 0,2,9
 • 210704-1001 : Số mở thưởng là 6,8,6
Bài Viết liên quan
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 18/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 18/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 17/07/2021

Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 17/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 16/07/2021

Twin68 vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 16/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 15/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 15/07/2021...
Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Twin Thống Kê Xếp Hạng Và Kết Quả Mở Thưởng 14/07/2021

Game Twin vinh danh top 10 bảng xếp hạng tài xỉu và thống kê lịch sử kết quả mở thưởng xổ số 3d ngày 14/07/2021...